Gips-strooien.jpg
Downloads en publicaties

Veiligheidsinformatieblad Agrigyps

Download hier het ARBO-Veiligheidsinformatieblad van Agrigyps volgens EG-richtlijn 93/112 EEG, productgroep calciummeststof/landbouwgips:

 download

 

Publicaties in de media

Artikel Boerderij 106-nr. 01: "Eurofins Agro: de bodem kan 40% meer nutriënten vasthouden"

Eurofins Agro: "Wanneer de pH op orde is, maar de CEC (kleihumuscomplex) te laag, biedt gips uitrijden mogelijkheden. Gips draagt bij aan meer binding van calcium en magnesium aan het CEC." (september 2020) 

 lees meer


Artikel GF Actueel: "De bodem staat onder druk"

De bodem krijgt veel te verduren. Niet alleen door zware machines, maar ook door het weer, het mestbeleid en de stijgende grondprijzen. GF Actueel schreef er een artikel over. Ook geeft het aan dat alleen Agrigyps een zichtbaar betere structuur gaf ten opzichte van het vergelijkingsobject kunstmest (op kleigrond). (februari 2017) 

 lees meer

 
Artikel Nieuwe Oogst: "Gips in aardappelveld: geen versmering door regenwormen"

Problemen met regenwormen in het verleden waren voor deze akkerbouwer aanleiding om gips als calciummeststof te gaan gebruiken. (juni 2009) 

 lees meer

 
Artikel Boerderij 94-nr. 26: "Onmisbare bouwsteen"

Calcium is voor de bodemstructuur veruit het belangrijkste element. Maar calcium verdwijnt door uitspoeling en opname via het gewas. Is actie nodig? Dertien vragen over calcium beantwoord. (maart 2009) 

 lees meer

Agrigyps EU-meststof logo