Gips-strooien.jpg
Over Agrigyps
Agrigyps EG-meststof calcium logo

Agrigyps heeft een belangrijke plaats ingenomen bij de bemesting van akkerbouwpercelen op met name kleigrond. Het landbouwgips zorgt voor het juiste calciumgehalte en verbetert de structuur van zware kleigronden aanzienlijk. Het gaat versmering en kluitvorming tegen. Planten nemen door het calcium minder natrium (zout) op. Een ander, bijkomend voordeel van Agrigyps is de hogere opbrengst in de teelt van onder andere suikerbieten en aardappelen, zo blijkt uit een onderzoek van PPO-agv (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR). Zie rapport: PPO 597 uit 2013, pagina 6.

EG-meststof

Agrigyps is toegestaan voor gebruik in de landbouw volgens de lijst van meststoffen zoals bepaald in de de Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003. Raadpleeg de bemestingsspecialist voor een advies over de juiste toepassing en dosering. Of bekijk de BemestingsWijzer van Eurofins Agro.

Het begin; onderzoek naar bodem- en structuurverbeteraars

Naar aanleiding van toenemende problemen van een slechte bodemkwaliteit, startte het PPO in Lelystad in 2010 een onderzoek naar de effecten van bodem- en structuurverbeteraars. Door o.a. de verandering van het klimaat en meer afwisselend lange droge en natte perioden sloeg de kleigrond dicht. De water- en zuurstofhuishouding raakten hierdoor uit balans. Onze Handelsonderneming nam met Agrigyps deel aan het onderzoek en bleef hierdoor nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Uit proeven bleek dat Agrigyps het calciumtekort in de grond direct aanvult en de structuur en bewerkbaarheid van de grond aanzienlijk verbetert. Voor de akkerbouwers waren deze resultaten mooi meegenomen, aangezien dit een hogere opbrengst van o.a. aardappelen, bieten en granen oplevert.

Gips

Productie Agrigyps

Gips is een vochtig product en bevat calcium in sulfaatvorm (CaSO4). Agrigyps komt vrij bij de productie van fosforzuur, dat gebaseerd is op een zogenaamd nat-chemisch proces. Hierdoor is het niet vervuild met zware metalen en daarmee geschikt als meststof voor de landbouw. Agrigyps heeft een zeer constante kwaliteit en samenstelling.

De fabriek produceert dagelijks zo’n 600 ton gips. Hiervan gaat een groot deel naar producenten van gipsplaten voor de bouw. Voor Agrigyps wordt het grove gips op specificatie gebracht, volgens de wettelijke eisen voor de inzet in de landbouw. Er is altijd een basisvoorraad gereed product beschikbaar.

Bekijk de chemische analyse van Agrigyps hier.

Agrigyps EU-meststof logo