VIB-verlicht.jpg
Kernwaarden

Onze klanten beschouwen ons als regisseur van hun gehele logistieke keten

De kernwaarden van Zijderlaan bestaan uit Kwaliteit, Veiligheid, Ketenregie en Duurzaamheid. Deze kernwaarden staan bij Zijderlaan hoog in het vaandel en worden door alle lagen van de organisatie continu scherp gemonitord.

ketenregie

Ketenregie

Volledig ontzorgen van de klant, zowel vanuit de havens tot aan distributiecentra en groothandelsbedrijven. Als ketenregisseur beheerst Zijderlaan het volledige logistieke proces. Korte, flexibele lijnen leiden ertoe dat er goed kan worden ingespeeld op acute logistieke uitdagingen. Kortere doorlooptijden resulteren in transparante logistieke diensten tegen marktconforme prijzen.

Bij 'Ketenregie' kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • inzetten van gevarieerd materiaal
  • afhandeling van douaneformaliteiten
  • geconditioneerde opslag voor korte of langere tijd (Warehousing Steenbergen)
  • kwaliteitscontroles
  • op- en/of overslag
  • productkeuringen
  • diverse Value Added Logistics (o.a. ompakken, labelen, etiketteren, picken en/of wikkelen van goederen)

kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is één van onze onderscheidende elementen. Nascholing, externe (of specifiek klantgerelateerde) opleidingen en processen zorgen ervoor dat onze, uitsluitend Nederlandse, chauffeurs volgens de huidige kwaliteitseisen, van de maatschappij en opdrachtgevers, in de markt kunnen opereren.

Klanten geven aan deze extra inzet van onze betrokken en vakbekwame chauffeurs te waarderen. Niet alleen zijn zij gedreven en professioneel in het uitoefenen van hun vak, ook zijn zij betrokken bij de hele operatie. Door direct, open en kritisch met elkaar te blijven communiceren creëert Zijderlaan draagvlak voor de totale bedrijfsvoering. Kansen worden hierdoor gezamenlijk opgepakt en is er duidelijk commitment van haar medewerkers.

veiligheid

Veiligheid

Zijderlaan stelt de veiligheid van haar chauffeurs en overige weggebruikers zeer hoog in het vaandel. Cursussen en opleidingen, o.a. in het kader van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid, leveren een zeer hoge bijdrage aan het vergroten van de veiligheid op de Nederlandse en Europese wegen.

Niet alleen door het bijscholen van onze chauffeurs maar ook door het nauwkeurig onderhouden van de wagens, door onze eigen garagetechnici, wordt er gericht gewerkt aan schadepreventie.

duurzaamheid

Duurzaamheid

Na het behalen van de Lean & Green Award in 2011 en het realiseren van de gestelde doelstelling (24% minder CO2-uitstoot) blijven we ook richting de toekomst werken aan de CO2-reductie. De doelstellingen per emissiestroom zijn:

100% CO2-reductie elektraverbruik kantoren
5% CO2-reductie gasverbruik kantoren
4% CO2-reductie brandstofverbruik bedrijfswagens

De CO2 Footprint zorgt ervoor dat er in de gehele organisatie en onze dienstverlening CO2-bewust wordt gehandeld. Ook is Zijderlaan actief bezig met energiebesparing en wordt er, waar mogelijk, efficiënt gebruik gemaakt van duurzame materialen en energie.