Gips-strooien.jpg
Tips en adviezen toepassing

De ideale periode voor het strooien van Agrigyps is in het voorjaar en najaar. Adviezen over de toepassing van dit landbouwgips:

  • Werk het gips voor een optimale werking van bovenaf in, in de bovenste teeltlaag na het ploegen. Gebruik bij voorkeur een rotorkopeg.
  • Agrigyps kan zowel voor het frezen, als voor het poten gebruikt worden.
  • Het gips kan ook over bevroren grond uitgereden worden om onnodige insporing te voorkomen.
  • Dosering van 6 ton per hectare geeft het beste resultaat, zo blijkt uit onderzoek van PPO-agv (geen wettelijke limieten).
  • Houd bij extreme giften rekening met uitspoeling van sulfaat naar het grondwater.

Tip

Om kosten te spreiden kunt u dezelfde procedure herhalen in het daaropvolgende jaar. Het gips uit de bovenlaag wordt naar de diepere grondlaag (ploegzool) geploegd. Tegelijkertijd wordt er nieuw gips in de bovenlaag gewerkt. Zo heeft u na 2 jaar gegarandeerd gips in de volledige bouwvoor, waar het optimaal zijn werk kan doen.

Neem contact op met een specialist bij u in de buurt voor een advies op maat.

BemestingsWijzer

Een vruchtbare bodem is de basis voor een optimale productie en gewaskwaliteit. Bodemchemie, bodemfysica en bodembiologie moeten daarvoor in orde zijn. BemestingsWijzer geeft het totaalbeeld zodat je bemesting en grondbewerking kan optimaliseren. https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/bemestingswijzer

Agrigyps EU-meststof logo