Gips-strooien.jpg
Eigenschappen en analyse

Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen gips (Agrigyps) een daadwerkelijke verhoging geeft van de calciumbeschikbaarheid in de grond. Agrigyps is snel uit voorraad leverbaar via onze dealers

Eigenschappen van Agrigyps op een rij:


Voordelen voor de grond

 • Verbetert de structuur van de kleigrond aanzienlijk
 • Vermindert versmering en kluitvorming
 • Verhoogt het calciumgehalte in de grond
 • Lost het beste op in vergelijking met andere calciummeststoffen
 • Heeft de hoogste waterdoorlaatbaarheid en weerstand tegen verslemping
 • Zorgt voor de snelste grondbedekking*
 • Geeft goede zwavelbemesting** en gratis zwavelaanvoer: 350 kg SO3 (350/2,5 = 40 kg. S per ton)
 • Verbetert de benutting van overige meststoffen
 • Is ook geschikt voor blijvend grasland

 

 


Voordelen voor het gewas en de oogst

 • Verbetert de rooibaarheid en de schilkwaliteit
 • Vermindert tarra, na-rot en schurft (bij aardappels)
 • Verhoogt de weerstand, werkt tegen parasieten en ziekten
 • Zorgt voor een financiële meeropbrengst (aangetoond)*

* Zie PPO-rapport “Effecten bodem- en structuurverbeteraars”. Klik hier voor het rapport.
** Bron: Plant nutrition courier 

Analyse AGRIGYPS

Gehaltes
Eenheid
  
Vocht (H2O)
ca. 25%
 
Calcium (CaO)
25% (minimaal)
 
Zwavel (SO3)
35% minimaal
 
Fijnheid
80%<2 en 99%<10 mm
 
Soortelijk gewicht
ca. 950 kg/m3
 
Geleidbaarheid (EC)
uS/cm 2185 in g/l
 
ZBW/NW (Cao)
<0,1%
 
pH (water)
6,5
 
Magnesium (Mgo)
<0,1%
 
Natrium (Na2o)
<0,2%
 

Download hier het ARBO - Veiligheidsinformatieblad volgens EG-richtlijn 93/112 EEG.

Bulk kalk content2
Agrigyps EU-meststof logo