Zijderlaan in T&L magazine

De digitaliseringsslag bij Zijderlaan is ook de redactie van magazine Transport & Logistiek niet ontgaan. Redacteur Annelies van Stijn sprak met Sabine Zijderlaan en schreef het volgende artikel. 

ZIJDERLAAN WERKT AAN AUTOMATISERINGSSLAG

'Klaar voor de toekomst'

Logistiek dienstverlener Zijderlaan haalde twee jaar geleden DWE ICT binnen om de automatisering van het bedrijf door te lichten. Sindsdien gebeurt er vooral organisatorisch het nodige dat ertoe bijdraagt dat Zijderlaan zijn klanten nu en in de toekomst professioneel kan (blijven) ontzorgen.

Bij Zijderlaan kunnen opdrachtgevers terecht voor transport, warehousing en op maat gemaakte logistieke oplossingen. Het bedrijf heeft veel affiniteit met de agrosector en telt momenteel ruim 270 medewerkers en drie vestigingen in Stolwijk, Steenbergen en Puttershoek. Naast dc-locatie is Stolwijk ook het hoofdkantoor van waaruit de planningen centraal worden aangestuurd en afdelingen huizen, zoals hr, IT, administratie, marketing en de eigen werkplaats. Steenbergen en Puttershoek zijn logistieke locaties. Laatsgenoemde is een dedicated, en volledig gemechaniseerd en geautomatiseerd dc voor de Suiker Unie. "Wij hebben ons steeds meer ontwikkeld als strategische partner voor onze klanten", vertelt directeur Sabine Zijderlaan. "We willen hen optimaal ontzorgen. Daarvoor is onder meer een goede organisatie van de ICT nodig. Aangezien de ontwikkelingen op dat gebied elkaar snel opvolgen, hebben we in 2017 besloten DWE binnen te halen om ons te helpen op ICT-gebied toekomstgerichte stappen te zetten."

DWE begon in 2017 met het ICT-landschap bij Zijderlaan in kaart te brengen. Dataverkeer, veiligheid en beheersbaarheid van de IT-infrastructuur werden onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, de ICT-trends in de sector, en de toekomstige wensen en behoeften van Zijderlaan en zijn klanten is een ICT-visie richting 2020 opgesteld.

ONDERWEG

"We zijn nu samen met DWE onderweg", zegt Zijderlaan. "Een van de eerste dingen die we hebben gedaan, is een externe IT-manager van DWE aanstellen. Hierdoor konden we alle stappen die we wilden zetten gestructureerd in gang zetten. Daarbij is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe functieprofielen binnen het IT-team. Zo kunnen we mee met de nieuwste ontwikkelingen en de behoeften van onze klanten. We zijn druk bezig met het oppakken van allerlei digitaliserings- en automatiseringsprocessen en daarin optimaliseringsslagen te maken." Een goed voorbeeld daarvan is het direct over managementrapportages kunnen beschikken, zodat medewerkers goed beslagen ten ijs komen bij klanten. 
"Verder hebben we enorme datastromen vanuit boordcomputers en WMS. Als je snel over deze informatie kunt beschikken, dan kun je adequaat inspelen op in- en externe ontwikkelingen", aldus Zijderlaan.

CLOUD

Zijderlaan is verder druk met het opleiden en trainen van medewerkers op het gebied van IT. "Het is belangrijk hun kennis naar een hoger niveau te brengen om organisatiebreed, maar ook richting onze klanten, te kunnen profiteren van de IT-voordelen", zegt Zijderlaan. Ondertussen heeft er ook een migratie van alle data plaatsgevonden van de eigen server naar de cloud. Dat heeft volgens Zijderlaan nogal wat voordelen. "We beschikken nu over meer opslagcapaciteit, meer snelheid en een betere performance." 
Ook is Zijderlaan gestart met het digitaliseren van de inkoopfacturen. Hetzelfde gebeurt binnenkort met de verkoopfacturen. 'Zo halen we druk weg bij de werknemers en komen we tot een betere beheersbaarheid. Om die reden maken we in de toekomst ook zeker nog de stap naar de digitale vrachtbrief."

Voor een makkelijke en snelle communicatie met chauffeurs en andere medewerkers heeft Zijderlaan een eigen app. 

Artikel Zijderlaan 'klaar voor de toekomst' in de rubriek ICT & LOGISTIEK van magazine Transport & Logistiek