Reduceren lege kilometers

Na 120 dagen is de suikerbietencampagne van 2018-2019 in week 2 afgesloten. Door de droogte was de opbrengst met 13,2 ton suiker per hectare lager dan het langjarig gemiddelde (bron: Royal Cosun). In deze vlog vertellen Suiker Unie en Duynie Feed over hun succesvolle, logistieke samenwerking. Ook ziet u hoe Zijderlaan bijdraagt aan het reduceren van lege kilometers.

https://vimeo.com/302113919/8bec068662

Na het lossen van de suikerbieten bij de fabriek wordt perspulp terug geladen. Dit leveren we direct bij de veehouder. "We proberen de rondjes zo kort mogelijk te maken en daardoor zo min mogelijk lege kilometers te rijden", aldus Raymond, chauffeur bij Zijderlaan.