Officieel FSSC 22000 gecertificeerd

Omdat we ons klantenbestand sterk zien verschuiven naar de foodsector in DC Zijderlaan – Steenbergen (grotendeels food-gerelateerde opslag) en in DC Zijderlaan – Puttershoek (volledig food-gerelateerd), hebben we besloten ons officieel te laten certificeren voor het voedselveiligheidssysteem FSSC 22000. Onlangs hebben we de audits hiervoor succesvol doorlopen, waardoor we het FSSC 22000-certificaat hebben behaald. Wij zijn nu aantoonbaar in staat om de op- en overslag van (on)geconditioneerde levensmiddelen op een voedselveilige manier te verzorgen.

De voedselveiligheidsnorm op basis van het Global Food Safety Initiative (FFSI) is gebaseerd op de algemeen erkende Food Management System-standaard ISO 22000, uitgebreid met een sectorspecifiek basisvoorwaardenprogramma (PRP) en aanvullende eisen die door de FSSC zijn opgelegd. De FSSC 22000 richt zich met name op Food Defense en Food Fraud.

Uiteraard werkten we al jaren volgens de HACCP-richtlijnen en konden we ons de afgelopen jaren door verschillende interne en externe audits van onze klanten en auditors verder professionaliseren.
Nu we officieel gecertificeerd zijn, kunnen wij voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en eisen van onze opdrachtgevers om zodoende mogelijke voedselveiligheidsrisico’s te borgen.