Lean & Green Star

Voor het behalen van 24% CO2-reductie binnen 5 jaar kregen wij eind 2019 de Lean & Green Star Award. Deze werd uitgereikt door Dirk van der Lee van Lean & Green Nederland. Een resultaat waar we trots op zijn en een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn. Ook de komende jaren blijven we bewust bezig met een actief CO2-reductiebeleid. Samen, want alleen dan gaat duurzaamheid echt leven en kunnen we verbeteringen realiseren!

Uitdagingen op de weg naar zero-emissie

Om vooruit te blijven lopen op de veranderende wet- en regelgeving uit het klimaatakkoord, is het essentieel om de focus op de reductie scherp te houden. Kansen op het gebied van de nieuwste generatie voertuigen en uitgebreidere keuzes voor alternatieve brandstoffen helpen ons om de uitstoot van fijnstof en CO2 verder te reduceren. Ook door het logischer combineren van vervoersbewegingen en het zoeken naar verschillende transportmodaliteiten, kunnen we concreet bijdragen aan de CO2-reductie. Een goed voorbeeld hiervan is de op- en overslag van Agrigyps in Meppel. Dit tweede depot wordt bevoorraad door schepen. Het transport verloopt vervolgens met volle kipwagens van ca. 27 ton naar opdrachtgevers in de noordelijkere regionen van Nederland. Zo hoeft het landbouwgips niet meer alleen vanaf de fabriek in België vervoerd te worden, én wordt de bestelling just-in-time geleverd. 

Klimaatakkoord

In 2030 een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 1990, in 2050 CO2 Neutraal.

  • Verplichte CO2-rapportage (2023)
  • CO2-beprijzing (2024)
  • Zero-emissiezones voor 30 tot 40 gemeenten (2025)

 

 

Lean & Green

Lean & Green is marktleider in CO2-reductieprogramma's voor de logistieke sector. Met hulp van duurzame maatregelen en door de community aangedragen 'best practices', helpen zij bedrijven kosten te besparen én tegelijkertijd de CO2-uitstoot te verminderen. De komende jaren moet Nederland de nodige maatregelen nemen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De logistiek blijft daarin niet achter. Lean & Green sluit aan op deze komende wetgeving, zodat de deelnemende bedrijven niet voor verrassingen komen te staan.