Laatste fase graanoogst 2020

Eind juni is de graancampagne van 2020 gestart met het dorsen van de wintergerst. Rond 20 juli volgde de wintertarwe. De graanoogst zit inmiddels in de afrondende fase. Het wachten is op de late zomertarwe. 

Ook dit jaar hebben we de logistiek verzorgd voor CZAV, Van Iperen en Agrifirm. We hebben veel tonnen versleept en flexibel ingespeeld op het grote aanbod met onze eigen auto's en chauffeurs. 

Op een drukke oogstdag collecteert CZAV zo'n 40.000 ton graan

De kwaliteit van het graan is in het algemeen goed, de opbrengsten per hectare zijn wisselend dit jaar. Waar de wintergranen een hoge opbrengst hebben, blijven de laat gezaaide zomergranen onder het gemiddelde steken. 

Graancampagne 2020 2