Agrigyps in de lift

De afgelopen jaren heeft Agrigyps een belangrijke plaats ingenomen bij de bemesting van akkerbouwpercelen op met name kleigrond. De ideale periode voor het strooien van Agrigyps is in het voorjaar en najaar. Het landbouwgips zorgt voor het juiste calciumgehalte en verbetert het de structuur van zware kleigronden aanzienlijk.  
In zowel Nederland als België zien we de vraag naar Agrigyps sterk toenemen. Snelle leveringen blijven hierbij essentieel. Handelsonderneming Zijderlaan heeft inmiddels een sterke positie opgebouwd als leverancier van de EG-meststof Agrigyps.

HET BEGIN; ONDERZOEK NAAR BODEM- EN STRUCTUURVERBETERAARS

Naar aanleiding van toenemende problemen van een slechte bodemkwaliteit, startte het PPO in Lelystad in 2010 een onderzoek naar de effecten van bodem- en structuurverbeteraars. Door o.a. de verandering van het klimaat en meer afwisselend lange droge en natte perioden sloeg de kleigrond dicht. De water- en zuurstofhuishouding raakten hierdoor uit balans. Onze Handelsonderneming nam met Agrigyps deel aan het onderzoek en bleef hierdoor nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Uit proeven bleek dat Agrigyps het calciumtekort in de grond direct aanvult en de structuur en bewerkbaarheid van de grond aanzienlijk verbetert. Voor de akkerbouwers waren deze resultaten mooi meegenomen, aangezien dit een hogere opbrengst van o.a. aardappelen, bieten en granen oplevert.

ONTWIKKELING BIJ ZIJDERLAAN

Fred Boom, ruim 35 jaar werkzaam bij Zijderlaan, heeft Agrigyps vervolgens verder in de markt gezet. Hij richtte de website www.agrigyps.nl op met informatie over het gips, de voordelen ervan en ervaringen van gebruikers. Hij besteedde de verkoop en het advies over Agrigyps exclusief uit aan grote, bekende handelshuizen in de agrosector. Akkerbouwers schakelen deze handelsbedrijven in om hun teelt- en bemestingsplannen op te stellen. Agrigyps werd zo een belangrijk onderdeel in deze plannen.

MARKTLEIDER

De handelstak van Zijderlaan profiteerde van haar uitgebreide transportdiensten. Hierdoor waren wij in staat om snel grote partijen te leveren. Inmiddels, zo’n 8 jaar later, vinden vele tonnen Agrigyps hun weg via onze kanalen naar de markt. Door inkoop, verkoop en logistiek onder één dak aan te bieden kunnen we snel schakelen. Op deze manier hebben we een sterke positie in de markt weten te veroveren.

DUURZAAM EN “JUST-IN-TIME” GELEVERD

Agrigyps is opgeslagen bij de fabriek in België en ons depot bij Sethehaven B.V. in Meppel. Hierdoor kunnen wij altijd en overal in Nederland en België “just-in-time” leveren. Schepen vervoeren partijen van ca. 1.500 ton naar Meppel waar wij het gips op- en overslaan in speciale, overdekte bunkers. Met dit tweede depot hebben we het aantal vervoersbewegingen sterk teruggebracht en dragen we bij aan de reductie van de CO2 uitstoot.
De fabriek produceert dagelijks zo’n 600 ton gips. Hiervan gaat een groot deel naar producenten van gipsplaten voor de bouw. Voor Agrigyps wordt het grove gips op specificatie gebracht, volgens de wettelijke eisen voor de inzet in de landbouw. Er is altijd een basisvoorraad gereed product beschikbaar.

TOEKOMST AGRIGYPS BIJ ZIJDERLAAN

Inmiddels heeft Fred Boom de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij draagt de activiteiten van de Handelsonderneming stapsgewijs over aan zijn opvolger Willem Noordegraaf. Willem is inmiddels verantwoordelijk voor de bestellingen en logistiek. Binnenkort komen daar de in- en verkoop, scheepsbevrachting en dealercontracten bij. Fred blijft ook het komende jaar betrokken bij onze organisatie als adviseur en back-up.