Slider
Voordelen Agrigyps
Logo Agrigyps voor bodemverbetering

Voordelen van Agrigyps

 • Verbetert de structuur van de kleigrond aanzienlijk
 • Vermindert versmering en kluitvorming
 • Verhoogt het calcium- en zwavelgehalte in de grond
 • Lost het beste op in vergelijking met andere calciummeststoffen
 • Verbetert de benutting van overige meststoffen
 • Verbetert de rooibaarheid en de schilkwaliteit
 • Vermindert tarra, na-rot en schurft (bij aardappels)
 • Verhoogt de weerstand, werkt tegen parasieten en ziekten
 • Zorgt voor een financiële meeropbrengst (aangetoond)*
 • Heeft de hoogste waterdoorlaatbaarheid en weerstand tegen verslemping
 • Zorgt voor de snelste grondbedekking*
 • Geeft goede zwavelbemesting** en gratis zwavelaanvoer: 350 kg SO3 (350/2,5 = 40 kg. S per ton)
 • Is ook geschikt voor blijvend grasland
 • Is snel uit voorraad leverbaar

* Zie PPO-rapport “Effecten bodem- en structuurverbeteraars”. Klik hier voor het rapport.
** Bron: Plant nutrition courier

Adviezen op basis van onze jarenlange ervaring

 • Werk het gips voor een optimale werking van bovenaf in, in de bovenste teeltlaag na het ploegen. Gebruik bij voorkeur een rotorkopeg.
 • Agrigyps kan zowel voor het frezen, als voor het poten gebruikt worden.
 • Het gips kan ook over bevroren grond uitgereden worden om onnodige insporing te voorkomen.
 • Dosering van 6 ton per hectare geeft het beste resultaat, zo blijkt uit onderzoek van PPO-agv (geen wettelijke limieten).
 • Houd bij extreme giften rekening met uitspoeling van sulfaat naar het grondwater.

Tip

 • Om kosten te spreiden kunt u dezelfde procedure herhalen in het daaropvolgende jaar. Het gips uit de bovenlaag wordt naar de diepere grondlaag (ploegzool) geploegd. Tegelijkertijd wordt er nieuw gips in de bovenlaag gewerkt. Zo heeft u na 2 jaar gegarandeerd gips in de volledige bouwvoor, waar het optimaal zijn werk kan doen.
zijderlaan handel