Slider
Landbouwgips Agrigyps
Logo landbouwgips Agrigyps

De EG-meststof Agrigyps zorgt voor het juiste calciumgehalte en verbetert de structuur van zware kleigrond. Het gaat versmering en kluitvorming tegen. Planten nemen door het calcium minder natrium (zout) op. Een ander, bijkomend voordeel van Agrigyps is de hogere opbrengst in de teelt van onder andere suikerbieten en aardappelen, zo blijkt uit een onderzoek van PPO-agv (Zie rapport: PPO 597 uit 2013).

EG-meststof

Agrigyps is toegestaan voor gebruik in de landbouw volgens de lijst van meststoffen zoals bepaald in de de Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003. Raadpleeg de bemestingsspecialist voor een advies over de juiste toepassing en dosering. Of download hier de Bemestingswijzer van Eurofins Agro.

Snelle levering

Wij leveren uw bestelling binnen enkele dagen. Het transport verloopt met (volle) kipwagens van +/- 27 ton.

Lees hier meer over de voordelen van Agrigyps en adviezen over het gebruik.