Slider
Landbouwgips Agrigyps
Logo landbouwgips Agrigyps

De EG-meststof Agrigyps zorgt voor het juiste calciumgehalte en verbetert de structuur van zware kleigrond. Het gaat versmering en kluitvorming tegen. Planten nemen door het calcium minder natrium (zout) op. Een ander, bijkomend voordeel van Agrigyps is de hogere opbrengst in de teelt van onder andere suikerbieten en aardappelen, zo blijkt uit een onderzoek van PPO-agv (Zie rapport: PPO 597 uit 2013).

Lees ook dit artikel van Boerderij 106 - no. 1 (29 september 2020) waarin Eurofins Agro aangeeft dat de bodem 40% meer nutriënten kan vasthouden dan nu het geval is. "Wanneer de pH op orde is, maar de CEC (kleihumuscomplex) te laag, biedt gips uitrijden mogelijkheden. Gips draagt bij aan meer binding van calcium en magnesium aan het CEC."

EG-meststof

Agrigyps is toegestaan voor gebruik in de landbouw volgens de lijst van meststoffen zoals bepaald in de de Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003. Raadpleeg de bemestingsspecialist voor een advies over de juiste toepassing en dosering. Of download hier de Bemestingswijzer van Eurofins Agro.

 

Snelle levering

Wij leveren uw bestelling binnen enkele dagen. Het transport verloopt met (volle) kipwagens van +/- 27 ton.

Lees hier meer over de voordelen van Agrigyps en adviezen over het gebruik.

Productie Agrigyps

Gips is een vochtig product en bevat calcium in sulfaatvorm (CaSO4). Agrigyps komt vrij bij de productie van fosforzuur, waardoor het niet vervuild is met zware metalen. De fosforzuurproductie is gebaseerd op een zogenaamd nat-chemisch proces.

Agrigyps wordt opgeslagen in een speciale, overdekte bunker van ca. 1.000 ton. Hierdoor blijven de hoge kwaliteit en het lage vochtpercentage gewaarborgd. Dagelijks wordt ca. 400 ton Agrigyps geproduceerd. Voorafgaand aan het strooiseizoen wordt het landbouwgips met schepen naar de opslag in Meppel gebracht. Zo kunnen we een snelle levering garanderen.

Agrigyps heeft een zeer constante kwaliteit en samenstelling.

Gips
AGRIGYPS

Analyse AGRIGYPS

Gehaltes
Eenheid
  
Vocht (H2O)
ca. 25%
 
Calcium (CaO)
25% (minimaal)
 
Zwavel (SO3)
35% minimaal
 
Fijnheid
80%<2 en 99%<10 mm
 
Soortelijk gewicht
ca. 950 kg/m3
 
Geleidbaarheid (EC)
uS/cm 2185 in g/l
 
ZBW/NW (Cao)
<0,1%
 
pH (water)
6,5
 
Magnesium (Mgo)
<0,1%
 
Natrium (Na2o)
<0,2%