zijderlaan 80 jaar
zijderlaan handel

Media & ervaringen telers

Zwavel beïnvloedt samenstelling van aardappel

Aardappelen die met zwavel zijn bemest, bevatten minder reducerende suikers, dan aardappelen die geen zwavelbemesting hebben gekregen. Het effect van zwavel verschilt per kooktype en zelfs per ras. Zwavelbemesting zorgt in sommige rassen bovendien voor een lager gehalte aan acrylamide, een mogelijk kankerverwekkende stof die ontstaat na bakken of frituren. Acrylamide ontstaat doordat het animozuur asparagine bij hoge temperaturen reageert met reducerende suikers.
Bron: Plant nutrition courier

Kort artikel - Zwavel een onmisbaar nutriënt.

AGRIGYPS in het nieuws

Artikel: Boederij/ Akkerbouw/2016 Gips compenseert structuureffect van zout water

Artikel: Wikisailor.com/ Stappen van bodem ontzilting 

Artikel: Koeien kansen 'Gips op grasland'

Artikel: 'Gips is PH-neutraal en verbetert de bodemstructuur' 

Artikel: Boerderij 98 no.18 (29 januari 2013) Structuur sturen met bemesting

Artikel: Boerderij 96 no.27 (5 april 2011) Zwavel nodig voor goede weerstand

Artikel: Boerderij 96 no.15 (11 januari 2011) Ziekten in de bewaring

Artikel: Nieuwe Oogst (20 juni 2009) Gips in aardappelveld: 'Geen versmering door regenwormen' 

Artikel: Boerderij/Akkerbouw 93 no. 14 (02 januari 2008) Calcium beperkt schurft

Artikel: Boerderij/ Akkerbouw 93 no. 7 (13 november 2007) Calcium is goed voor bodem en gewas

Artikel: Altic - De invloed van gips op de structuur van kleigronden en de interne kwaliteit van consumptieaardappelen

Artikel: Boerderij/Akkerbouw 90 no. 4 (22 februari 2005) Kluiten regenwormen aanpakken met gips

Artikel: Boerderij/Akkerbouw 89 no. 4 (03 februari 2004) Meer calcium, kleinere kluit

Handige websites

Website: Kennisakker.nl - Akkerbouwkennis voor iedereen!

Website: SPNA-Agroresearch www.spna.nl (Rapport 'Effect van diverse meststoffen op schurft bij aardappelen - PA 2008')

Ervaringen telers

Wormenprobleem blijkt structuurprobleem

De akkerbouwers Gerard Bos en Altjo Medema, die op hun bedrijven aan de Alikruikweg in Biddinghuizen samenwerken onder de naam Maatschap B & O (Boukemaheerd en De Oosterhoek) verbouwen in vrij intensieve bouwplannen poot- en consumptieaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wortelen en granen. Het telen van kwantitatief en kwalitatief hoogstaande producten is één van de speerpunten van hun bedrijf. Dit vereist onder andere een goede bouwvoor. In hun streven naar verbetering van de bodemstructuur heeft de maatschap de laatste jaren kennis en ervaring opgedaan in het werken met gips. Hieronder hun bevindingen.

Op het bedrijf van Maatschap B & O, waar de kleigrond een afslibbaarheids-percentage heeft tussen de 38 en 45%, en een organische stofgehalte van tussen de 2,7 en 3,1%, en met name op bijgehuurde percelen van melkveehouders werden al enkele jaren de oogstwerkzaamheden van aardappelen bemoeilijkt door het “wormenprobeem”. Vooral in de jaren met een natte augustus- en septembermaand kwam op vele stukken in de percelen de gehele aardappelrug op de rooimachine terecht. Met als gevolg een grote hoeveelheid grondtarra, beschadigde aardappelen vanwege de agressieve reiniging van de rooimachine en een lage oogstcapaciteit.

De oorzaak werd gezocht in “verkitting” van de aardappelrug door de uitscheiding van slijm door de in groten getale aanwezige regenwormen. Over dit specifieke polderklei-probleem hebben zich ook al Duitse deskundigen gebogen. Twintig jaar geleden deden zich soortgelijke problemen voor in het noorden van Duitsland. Wormen werden daar door deskundigen niet gezien als de oorzaak, maar meer als een gevolg. De structuur van de grond, voornamelijk veroorzaakt door het lage aandeel vrij opneembaar calcium, is de kern van alle problemen. Ook in de Flevolandse polderklei, waarin van nature veel schelpen aanwezig zijn, komt dit gebrek aan vrij opneembaar calcium veelvuldig voor. Omdat in een schelp het calcium gebonden is in calciumcarbonaat (CaCo3) is dit calcium niet oplosbaar in water. De oplossing voor de structuurproblemen is dus het verrijken van de grond met calcium die beter oplost in water. Deze calciumsoort komt voor in zowel Branntkalk (CaO) als gips (CaSO4).

De eerste kennismaking voor Medema en Bos met gips als bodemverbeteraar vond plaats in het jaar 2002. Op een melkveehouderijbedrijf, waar grond gehuurd werd voor de teelt van aardappelen, werd door Agrarisch Labaratorium Altic te Dronten een proefveld aangelegd om verschillende kalkmeststoffen te kunnen beoordelen op geschiktheid als structuurverbeteraar.

Gips en structuur

De verslechtering van de grondstructuur wordt mede veroorzaakt door inklinking van het kleipakket in de in 1957 drooggevallen polder en door het gebruik van steeds grotere en zwaardere machines. Ook het uitblijven van "elfstedenwinters" heeft een nadelige invloed. In kleigronden met een minder goede structuur zorgt het element Natrium ervoor dat kleiplaatjes netjes plat en geordend strak op elkaar liggen. Door de Natrium gedeeltelijk te verdringen door Calcium komen de kleiplaatjes losser van elkaar te liggen en ontstaat een luchtiger structuur. De grond wordt hierdoor minder snel kluiterig of plakkerig.

In 2002 werd door Bos en Medema op praktijkschaal gewerkt met Magnesium-Branntkalk en in het proefobject van Altic met vrijwel alle kalkmeststoffen die op de markt te krijgen zijn.

De proeven van Altic en de eigen ervaringen van Bos en Medema wezen eenduidig uit dat met gips de beste resultaten worden geboekt.

Tevens kwam naar voren dat gips geen negatieve invloed heeft op zowel inwendige als uitwendige knolkwaliteiten, ook bij extreem hoge doseringen.
In het voorjaar van 2003 zijn praktijkproeven gestart met zowel Magnesium-Branntkalk als gips, beide gestrooid vlak voor het aanfrezen van de aardappelruggen. Hoewel door de droge zomer niet echt sprake was van een "wormenjaar", was de structuur van de grond toch matig door het veelvuldig beregenen. Ook hierbij kwam weer goed naar voren dat de grond zich het beste laat zeven op de stroken waar gips gebruikt is.

Aanwending en opslag

Met het strooien van gips over de aardappelruggen vlak voor het frezen worden volgens Bos en Medema niet de beste resultaten geboekt. Het gips komt hierbij niet onder en rondom de aardappel terecht, waar het juist wel nodig is. Ook vanwege de omvang van alle werkzaamheden tijdens deze fase van het seizoen werd gezocht naar een ander aanwendingstijdstip. Besloten werd om al in de zomer en herfst van 2003 op de stoppel van de voorvruchten van de aardappelen een fikse hoeveelheid (12+ ton) gips aan te wenden, en dit zo goed mogelijk in de bouwvoor in te werken.

Inspelend op productiecapaciteit werd in de winter van 2003/2004 al een voorraad gips op de erven aangelegd om de daaropvolgende zomer/herfst weer op de stoppels te kunnen toepassen. De opslag heeft plaatsgevonden zonder afdekking met plastic. De harde korst die zich in de zomer op de gipshoop vormde (mede veroorzaakt door de vele neerslag in de winter) bleek geen problemen op te leveren bij het verstrooien met een standaard breed strooier (Tebbe schotelstrooier).

Grondbewerking

In 2004 is het gips in de tarwestoppel met een roterende spitmachine tot een diepte van 15 cm ingewerkt, waarna een groenbemester is ingezaaid. Ook de groenbemesting is in het najaar met de roterende spitmachine omgewerkt (25 cm diep) en op wintervoor gelegd. Het voordeel van de roterende spitmachine wordt gezien in de goede doormenging van het gips en eventueel de organische mest in de bouwvoor, het voorkomen van het “inkuileffect”en het voorkomen van een ploegzool in het profiel. Ook is er sprake van een flinke capaciteitsverhoging in vergelijking met het ploegen met een vierscharige wentelploeg. De combinatie van het gebruik van gips en het vervangen van het ploegen door het gebruik van de roterende spitmachine wordt door de heren Bos en Medema gezien als de aanzet voor een betere structuur van de grond. De gewassen groeien hierdoor makkelijker en gelijkmatiger en kunnen zeer zeker ook vlotter worden geoogst.

Gift en voedselveiligheid

De grootte van de gift hangt af van de hoeveelheid vrij opneembaar calcium in de bouwvoor. De gift van 12 + ton wordt in het bedrijf van Maatschap B & O aangehouden totdat de rotatie helemaal rond is geweest en wordt gezien als reparatiegift. Daarna wordt verwacht met een lagere hoeveelheid toe te kunnen (onderhoudsgift). Ook deze zal worden gegeven over de stoppel van de voorvrucht van de aardappelen. Veel belang wordt gehecht aan de kwaliteit en zuiverheid van het gips. Omdat alle gewassen worden afgezet met een Voedselveiligheidscertificaat en/of onder de Eurep GAP certificering van het bedrijf valt kan alleen gewerkt worden met de zeer schone kwaliteit gips van Zijderlaan.

www.alikruikweg.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zijderlaan BV Stolwijk            Nijverheidsweg 10            2821 AT Stolwijk            Tel. +31 (0)182 34 6600            Route

informatie

Informatie aanvraag

Wilt u weten wat Zijderlaan voor u kan betekenen?
Vraag vrijblijvend informatie aan, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

powered ByGiro.com

Contact button

Algemene contactgegevens

Bezoekadres Zijderlaan bv
Nijverheidsweg 10
2821 AT  Stolwijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel:  0031(0)182 346600
Fax: 0031(0)182 346610

 

Postadres Zijderlaan bv
Postbus 2
2820 AA  Stolwijk

     

powered ByGiro.com

Login

Login

Zijderlaan stelt klanten via haar klantenlogin in staat om zowel actuele als historische
voorraadgegevens online raad te plegen. 

Klantenlogin

Medewerkerslogin

powered ByGiro.com