zijderlaan 80 jaar
zijderlaan transport

Duurzaam transport

Duurzame prestaties voor een marktconforme prijs

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor, of krijgen dit opgelegd door grote opdrachtgevers, om zich nadrukkelijk bezig te houden met hun CO2 emissies. Ook Zijderlaan streeft ernaar om zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen. Door bewust maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren, staat Zijderlaan stil bij het optimaliseren van haar (duurzame) transport. 

Mede hierdoor heeft Zijderlaan deelgenomen aan het Connektprogramma Lean and Green. Met gepaste trots kunnen wij meedelen dat onze Lean and Green CO2 doelstelling, om in 2016 ca. 24% minder CO2 uit te stoten t.o.v. 2011, is behaald.  

Hoewel met het Lean and Green programma een duidelijk plan van aanpak is opgezet voor de reductie van CO2, blijven ook nu de doelstelling is behaald, continue monitoring en opvolging van maatregelen belangrijke aandachtspunten. Dit is dan ook de reden dat Zijderlaan na het Lean and Green traject wederom heeft gekozen voor een duurzaamheidstraject, namelijk de CO2 Prestatieladder. 

CO2 Prestatieladder
Reductieplan 2016-2020

De CO2 Prestatieladder is een gecertificeerd meetinstrument om bedrijven inzicht te geven in hun CO2- emissie. Een onderdeel van de CO2 Prestatieladder is het opstellen van een CO2 Footprint. Deze footprint brengt de totale uitstoot (per scope) in kaart van de gehele organisatie. Tevens leidt deze footprint ertoe dat er transparant, volgens een vastgestelde doelstelling en reductiemaatregelen, door de gehele onderneming kan worden gewerkt aan het gericht reduceren van haar CO2 uitstoot. 

Het klantensegment van Zijderlaan maakt het nog niet direct noodzakelijk om te kiezen voor een gecertificeerde CO2 Prestatieladder. Zijderlaan werkt volgens een CO2 reductiebox. Deze CO2 reductiebox richt zich met name op de op maat gemaakte CO2 footprint en bijbehorend reductieplan. Het gaat Zijderlaan om het CO2 bewust handelen in haar eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van haar dienstverlening. Actief bezig zijn met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van duurzame materialen en energie.

Doelstelling 2020:

100%  CO2 reductie elektra

5%     CO2 reductie gas

4%     CO2 reductie brandstof

Reductiemaatregelen 2016-2020

 • Nieuwe motoren
 • Intensievere begeleiding minder scorende chauffeurs
 • Bandenspanning automatisering op opleggers
 • Constante aandacht voor lichter materiaal
 • Intensief volgen ontwikkelingen nieuwe brandstoffen
 • Verlengen intervallen motorolie
 • Zoveel mogelijk afgezeild rijden
 • Optimaliseren volle kilometers

leanandgreen

Lean and Green
Onderscheidend netwerk voor efficiency en verduurzaming van de mobiliteit

Het Connektprogramma wil een concrete en pragmatische bijdrage leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Na toetsing en goedkeuring door TNO en Connekt is Zijderlaan in 2011 winnaar geworden van de Lean and Green Award. Deze Award toont aan dat Zijderlaan zich met haar dienstverlening actief inspant om haar logistieke proces te verduurzamen. Het toekennen van de Lean and Green Award gebeurt op basis van een plan van aanpak, waarin wordt omschreven hoe het bedrijf haar CO2 uitstoot in een tijdvak van 5 jaar met meer dan 20% wil gaan reduceren en tegelijkertijd haar winstgevendheid verhoogd.

Lean and Green CO2 doelstelling Zijderlaan

In 2016 ca. 24% minder CO2 emissie uitstoot ten opzichte van 2011.

Maatregelen 2011-2016

De maatregelen die Zijderlaan heeft getroffen om deze doelstelling te realiseren zijn:

 • Cursus “Het Nieuwe Rijden” voor alle chauffeurs
 • Reduceren van lege kilometers door intensievere samenwerking met opdrachtgevers en transportpartners
 • Een nieuw te realiseren distributiecentrum, waardoor transportstromen geoptimaliseerd worden
 • Bewuste keuzes in lichter materiaal waardoor de beladingsgraad wordt verhoogd binnen de toegestane totale massa van het voertuig
Zijderlaan BV Stolwijk            Nijverheidsweg 10            2821 AT Stolwijk            Tel. +31 (0)182 34 6600            Route

informatie

Informatie aanvraag

Wilt u weten wat Zijderlaan voor u kan betekenen?
Vraag vrijblijvend informatie aan, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

powered ByGiro.com

Contact button

Algemene contactgegevens

Bezoekadres Zijderlaan bv
Nijverheidsweg 10
2821 AT  Stolwijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel:  0031(0)182 346600
Fax: 0031(0)182 346610

 

Postadres Zijderlaan bv
Postbus 2
2820 AA  Stolwijk

     

powered ByGiro.com

Login

Login

Zijderlaan stelt klanten via haar klantenlogin in staat om zowel actuele als historische
voorraadgegevens online raad te plegen. 

Klantenlogin

Medewerkerslogin

powered ByGiro.com